Arrangement

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

De consument heeft het recht aan Ekilibre mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het